หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 
   
นายนัฎฐพงษ์ เหลืองทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
" ครอบครัวอบอุ่น ตำบลน่าอยู่
เชิดชูเกษตรกรรม นำความเข้มแข็ง
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี "
วิสัยทัศน์ อบต.หนองเมือง
นายนัฎฐพงษ์ เหลืองทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง
 
 
  ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
ส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริม
ความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจของชุมชน
กลยุทธ์

สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ

ส่งเสริมให้มีการอบรมอาชีพ

สนับสนุนปัจจัยการผลิตต่าง ๆ

จัดหาสถานที่จำหน่ายสินค้า

ส่งเสริมการศึกษาให้ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่ชุมชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
ส่งเสริมศักยภาพของคน และความเข้มแข็งของชุมชน
กลยุทธ์

การพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา

การพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุข

การพัฒนาส่งเสริมการอนุรักษ์พิธีกรรมทางศาสนา และรักษางานวัฒนธรรมประเพณี

การพัฒนาส่งเสริมงานด้านสวัสดิกา รและนันทนาการของเยาวชน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสของประชาชนตำบลหนองเมือง

การพัฒนาส่งเสริมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
ส่งเสริมการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์

การพัฒนาส่งเสริมด้านการก่อสร้าง เช่น อาคาร ถนน สะพาน และสาธารณูปโภคไฟฟ้าและอื่น ๆ

การพัฒนาส่งเสริมด้านการ ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร ถนน สะพาน และสาธารณูปโภค ไฟฟ้าและอื่น ๆ
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 โทรศัพท์ : 036-700-542 โทรสาร : 036-700-542
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง
จำนวนผู้เข้าชม 7,874,679 เริ่มนับ 11 ก.พ. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-700-542