ท่านต้องการให้ อบต.หนองเมือง พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
ถนน ( 2 )
50.00%
ไฟฟ้า ( 1 )
25.00%
ประปา ( 0 )
0.00%
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ( 1 )
25.00%