หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 
   
นายนัฎฐพงษ์ เหลืองทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 1 [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 138  
 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องการรับรองคุณสมบัติบุคคประกอบการเสนอขอเครื่งอราชอิสริยาภรณ์ [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 106  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 120  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 123  
 
พระราชบัญญํติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 105  
 
ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2558 [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 117  
 
ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 120  
 
ประกาศจังหวัดลพบุรี การรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 118  
 
ประกาศ กถ. เรื่องกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 112  
 
ประกาศ กถ. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 111  
 
ประกาศ กถ. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 118  
 
ประกาศ กถ. เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 87  
 
ประกาศ กถ. เรื่องมาตรฐานการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 113  
 
ประกาศ ก.อบต.ลพบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 107  
 
[ 3 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 110  
 
  (1)  
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง
ยินดีให้บริการประชาชน ด้วยความเต็มใจ
 
  รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 โทรศัพท์ : 036-700-542 โทรสาร : 036-700-542
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง
จำนวนผู้เข้าชม 7,281,330 เริ่มนับ 11 ก.พ. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-700-542