หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 
   
นายนัฎฐพงษ์ เหลืองทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง
 
ข่าวสาร
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  10 ม.ค. 2565 101
ข่าวประชาสัมพันธ์   เข้าร่วม โครงการเข้าค่ายคุณธรรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ประจำปีงบประมาณ 2565  8 ก.ค. 2565 136
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายนัฎฐพงษ์ เหลืองทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง เยี่ยมชมการซ้อมเรือยาวของตำบลหนองเมือง บริเวณสะพานทางเข้าตำบลหนองเมือง เพื่อเตรียมพร้อม ในการเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวประเพณี 12 ฝีพาย ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2565 ณ คลองชลประทานชัยนาท-ป่าสัก หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ขอเชิญพี่น้องชาวหนองเมืองร่วมเชียร์ร่วมส่งแรงใจด้วยครับ หนองเมือง สู้ ๆ  30 มิ.ย. 2565 111
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์  29 มิ.ย. 2565 121
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การติดตั้งป้ายโฆษณา  29 มิ.ย. 2565 113
ข่าวประชาสัมพันธ์   เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ  28 มิ.ย. 2565 80
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิกาสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรีจัดอบรมโครงการ สร้างการรับรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีและกฎหมายเบื้องต้นทั่วไปเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พื้นที่ปลอดการบังคับคดีภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลฯUNPSAโดยจัดอบรมกิจกรรมที่14 ครั้งที่14“คุยยามเย็น”(House Meeting)  22 มิ.ย. 2565 91
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 นายนัฎฐพงษ์ เหลืองทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง เข้าร่วมเปิดกิจกรรมโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ และอยู่ดีมีสุข ชุมชนหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นำโดย คุณธงชัย ศิริธร ผู้บริหาร ของ มูลนิธิโคคา โคลา ประเทศไทย , ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้บริหาร ของ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วานิช สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดลพบุรี , ว่าที่ร้อยเอกอธิพงษ์ มณีแก้ว ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านหมี่ , นายอรรถพล เหลืองทอง กำนันตำบลหนองเมือง โดยร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก จำนวน 25,000 ต้น ปลูกไม้ยืนต้น จำนวน 100 ต้น ณ สระยายเฉลา ซื่อสัตย์ พื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยมีจิตอาสา สสน. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ(องค์การมหาชน) และจิตอาสาประชาชน ตำบลหนองเมืองหมู่ที่ 1-7 ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น 100 คน  18 มิ.ย. 2565 67
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายธีรเมธ เทพวิชัยศิลปกุล นายอำเภอบ้านหมี่ มอบหมายให้ นายจุพัทธ์ ชูปลื้ม ปลัดอำเภอบ้านหมี่ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างการรับรู้กฏหมายด้านการบังคับคดีและกฎหมายเบื้องต้น นำโดย นางสาวสุภาภรณ์ พินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนตำบลหนองเมืองหมู่ที่ 1-7 ซึ่งเข้ารวมอบรมทั้งสิ้น 50 คน โดยมีนายนัฎฐพงษ์ เหลืองทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง และวิทยากรตัวคูณของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรีร่วมเปิดโครงการ  16 มิ.ย. 2565 79
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายนัฎฐพงษ์ เหลืองทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างการรับรู้กฏหมายด้านการบังคับคดีและกฎหมายเบื้องต้น นำโดย นางสาวกรรณิกา สุภาพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนตำบลหนองเมืองหมู่ที่ 1-7 ซึ่งเข้ารวมอบรมทั้งสิ้น 50 คน  9 มิ.ย. 2565 67
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายนัฎฐพงษ์ เหลืองทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างการรับรู้กฏหมายด้านการบังคับคดีและกฎหมายเบื้องต้น นำโดย นางสาวสุภาภรณ์ พินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนตำบลหนองเมืองหมู่ที่ 1-7 ซึ่งเข้ารวมอบรมทั้งสิ้น 30 คน  8 มิ.ย. 2565 92
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายนัฎฐพงษ์ เหลืองทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง มอบหมาย นายปราโมทย์ ไตรรัตนคุ้ม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างการรับรู้กฏหมายด้านการบังคับคดีและกฎหมายเบื้องต้น นำโดย นางสาวสุภาภรณ์ พินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนตำบลหนองเมืองหมู่ที่ 1-7 ซึ่งเข้ารวมอบรมทั้งสิ้น 30 คน  2 มิ.ย. 2565 84
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ 4 ข้อปฏิบัติการใช้ชุดตรวจ ATK ใน นักเรียนกรณีจำเป็น และ 4ข้อปฏิบัติ การเฝ้าระวังและติดตามอาการหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเด็กอายุ 5-11 ปี  25 เม.ย. 2565 121
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ซึ่งออกเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไปของตำบลหนองเมือง  12 เม.ย. 2565 118
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจ่ายถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า -2019 ตามคำสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  1 เม.ย. 2565 123
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 โทรศัพท์ : 036-700-542 โทรสาร : 036-700-542
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง
จำนวนผู้เข้าชม 6,506,813 เริ่มนับ 11 ก.พ. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-700-542