หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 
   
นายนัฎฐพงษ์ เหลืองทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง
 
ข่าวสาร
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  10 ม.ค. 2565 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายนัฎฐพงษ์ เหลืองทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง เยี่ยมชมการซ้อมเรือยาวของตำบลหนองเมือง บริเวณสะพานทางเข้าตำบลหนองเมือง เพื่อเตรียมพร้อม ในการเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวประเพณี 12 ฝีพาย ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2565 ณ คลองชลประทานชัยนาท-ป่าสัก หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ขอเชิญพี่น้องชาวหนองเมืองร่วมเชียร์ร่วมส่งแรงใจด้วยครับ หนองเมือง สู้ ๆ  30 มิ.ย. 2565 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์  29 มิ.ย. 2565 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การติดตั้งป้ายโฆษณา  29 มิ.ย. 2565 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ  28 มิ.ย. 2565 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิกาสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรีจัดอบรมโครงการ สร้างการรับรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีและกฎหมายเบื้องต้นทั่วไปเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พื้นที่ปลอดการบังคับคดีภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลฯUNPSAโดยจัดอบรมกิจกรรมที่14 ครั้งที่14“คุยยามเย็น”(House Meeting)  22 มิ.ย. 2565 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 นายนัฎฐพงษ์ เหลืองทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง เข้าร่วมเปิดกิจกรรมโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ และอยู่ดีมีสุข ชุมชนหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นำโดย คุณธงชัย ศิริธร ผู้บริหาร ของ มูลนิธิโคคา โคลา ประเทศไทย , ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้บริหาร ของ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วานิช สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดลพบุรี , ว่าที่ร้อยเอกอธิพงษ์ มณีแก้ว ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านหมี่ , นายอรรถพล เหลืองทอง กำนันตำบลหนองเมือง โดยร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก จำนวน 25,000 ต้น ปลูกไม้ยืนต้น จำนวน 100 ต้น ณ สระยายเฉลา ซื่อสัตย์ พื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยมีจิตอาสา สสน. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ(องค์การมหาชน) และจิตอาสาประชาชน ตำบลหนองเมืองหมู่ที่ 1-7 ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น 100 คน  18 มิ.ย. 2565 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายธีรเมธ เทพวิชัยศิลปกุล นายอำเภอบ้านหมี่ มอบหมายให้ นายจุพัทธ์ ชูปลื้ม ปลัดอำเภอบ้านหมี่ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างการรับรู้กฏหมายด้านการบังคับคดีและกฎหมายเบื้องต้น นำโดย นางสาวสุภาภรณ์ พินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนตำบลหนองเมืองหมู่ที่ 1-7 ซึ่งเข้ารวมอบรมทั้งสิ้น 50 คน โดยมีนายนัฎฐพงษ์ เหลืองทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง และวิทยากรตัวคูณของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรีร่วมเปิดโครงการ  16 มิ.ย. 2565 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายนัฎฐพงษ์ เหลืองทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างการรับรู้กฏหมายด้านการบังคับคดีและกฎหมายเบื้องต้น นำโดย นางสาวกรรณิกา สุภาพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนตำบลหนองเมืองหมู่ที่ 1-7 ซึ่งเข้ารวมอบรมทั้งสิ้น 50 คน  9 มิ.ย. 2565 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายนัฎฐพงษ์ เหลืองทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างการรับรู้กฏหมายด้านการบังคับคดีและกฎหมายเบื้องต้น นำโดย นางสาวสุภาภรณ์ พินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนตำบลหนองเมืองหมู่ที่ 1-7 ซึ่งเข้ารวมอบรมทั้งสิ้น 30 คน  8 มิ.ย. 2565 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายนัฎฐพงษ์ เหลืองทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง มอบหมาย นายปราโมทย์ ไตรรัตนคุ้ม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างการรับรู้กฏหมายด้านการบังคับคดีและกฎหมายเบื้องต้น นำโดย นางสาวสุภาภรณ์ พินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนตำบลหนองเมืองหมู่ที่ 1-7 ซึ่งเข้ารวมอบรมทั้งสิ้น 30 คน  2 มิ.ย. 2565 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ 4 ข้อปฏิบัติการใช้ชุดตรวจ ATK ใน นักเรียนกรณีจำเป็น และ 4ข้อปฏิบัติ การเฝ้าระวังและติดตามอาการหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเด็กอายุ 5-11 ปี  25 เม.ย. 2565 90
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ซึ่งออกเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไปของตำบลหนองเมือง  12 เม.ย. 2565 73
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจ่ายถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า -2019 ตามคำสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  1 เม.ย. 2565 94
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การดำเนินการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  24 มี.ค. 2565 90
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 โทรศัพท์ : 036-700-542 โทรสาร : 036-700-542
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง
จำนวนผู้เข้าชม 5,346,341 เริ่มนับ 11 ก.พ. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-700-542