หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 
   
นายนัฎฐพงษ์ เหลืองทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
ประวัติหน่วยงาน
 
สภาตำบลหนองเมืองได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสภาตำบล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 ละประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม 113 ตอนที่ 9 ง. ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2539 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมืองในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2539 (ปัจจุบันเป็น อบต. ขนาดกลาง ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559) ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ในการประชุมครั้งที่ 2/2559
 
ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ตำบล
หนองเมือง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี (ตั้งอยู่ศูนย์ราชการอำเภอบ้านหมี่ : เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง) ห่างจากตัวอำเภอบ้านหมี่ 8 กิโลเมตร และ ห่างจากจังหวัดลพบุรี 37 กิโลเมตร มีพื้นที่ 61.29
ตารางกิโลเมตร
 
  อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี่
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลสายห้วยแก้ว อำเภอบ้านหมี่
 
ตำบลหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี่

ตำบลสายห้วยแก้ว
อำเภอบ้านหมี่
หมู่ 7
หมู่ 4
หมู่ 5
หมู่ 6
หมู่ 2
หมู่ 1
หมู่ 3

ตำบลดอนดึง
อำเภอบ้านหมี่
ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่
 
จำนวนประชากร
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 4,107 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 1,992 คน คิดเป็นร้อยละ 48.50

หญิง  จำนวน 2,115 คน คิดเป็นร้อยละ 51.50
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,434 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 67.10 คน/ตารางกิโลเมตร
 
  ตารางเขตการปกครอง
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 ห้วยกรวด-นาจาน 299 336 635 230
2 หนองเมือง 244 283 527 185
3 หนองเมือง 237 294 531 198
4 หนองแก 276 271 547 176
5 น้ำบ่า - สะมะเกลือ 261 344 705 213
6 หนองเมือง 250 286 536 218
7 หนองแก 325 301 626 214
  รวม 1,992 2,115 4,107 1,434
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 โทรศัพท์ : 036-700-542 โทรสาร : 036-700-542
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง
จำนวนผู้เข้าชม 5,346,561 เริ่มนับ 11 ก.พ. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-700-542